Hoppa till innehåll

Vad är Litecoin

Allt du behöver veta om Litecoin

Litecoin är en av de första alternativa kryptovalutorna som är helt eller delvis baserade på Bitcoin. Man kan klassa Litecoin som en så kallad altcoin, då valutan utvecklats ur Bitcoins öppna källkoder, dock med flera modifikationer. Precis som föregångaren är Litecoin baserat på ett öppet, globalt betalningsnätverk som är helt självständigt och inte svarar mot någon centralbank. Den stora skillnaden är dock att Litecoins blockkedjor agerar snabbare och därmed genomförs också dina transaktioner snabbare. Litecoin använder också något som kallas Scrypt som bekräftelsealgoritm i sina arbetsscheman.

litecoin

En tidig utmanare till Bitcoin

Även om du inte har hört talas om Litecoin i lika hög grad som Bitcoin är de två nästan lika gamla. LTC, som Litecoin förkortas, skapades 2011 av Charles Lee, en före detta ingenjör hos Google. Under de tidiga åren höll de båda ganska jämn takt och utmanande varandra, men sedan värdet på Bitcoin fullkomligt sköt i höjden i slutet av 2010-talet så blev skillnaden dem emellan ganska markant. Lee har dock aldrig varit blyg för att jämföras med Bitcoin, även om ambitionen aldrig har varit att bli mer värdefull bara för värdets skull. Litecoin heter just Litecoin eftersom det är en ”light” version av Bitcoin. Utvecklarna bakom kryptovalutan baserade mycket av teknologin på vad som redan var satt på plats med Bitcoin, men modifierade några saker de ansåg kunde förbättrats. Idag ligger värdet på Litecoin ganska långt under Bitcoin, men som med alla kryptovalutor är det just idealen och idéerna som är det värdefulla för många av skaparna.

Syftet med Litecoin

Idén bakom Litecoin och många andra kryptovalutor är just att valutan ska vara decentraliserad och icke manipulerbar av några utvalda personer. Istället är det ofta majoriteten av användarna som får direkt inflytande över de beslut som behöver tas, och utvecklingen bygger ofta på konsensus. Värdet stiger när valutan är eftertraktad och köps av många, och det sjunker när efterfrågan sjunker. Det finns inga maktorgan som kan starta igång en inflation eller deflation genom att reglera tillgången till Litecoin utan den förutbestämda planen kommer alltid att följas. Olika kryptovalutor har olika sätt att generera mynt, men reglerna är alltid oantastliga. För Litecoin, likt Bitcoin är det redan bestämt hur många mynt som ska tillverkas. Bitcoin har redan uppnått sin totala mängd valuta, och det är alltså bara värdet som kan stiga och sjunka nu. Litecoins gräns på 84 miljoner mynt har ännu inte uppnåtts och organisationen bakom Litecoin menar att det kommer dröja fram till 2142 innan alla mynt har brutits. Många som är intresserade av att handla kryptovaluta är extra förtjusta i just dessa idéer, även om det i praktiken innebär en mer volatil valuta.

crypto-graphs

Vad är blockchain för något? 

De transaktioner som genomförs med Litecoin spåras med en teknik som kallas blockchain. En blockchain för Litecoin skapas varje 2,5:e minut och blir omedelbart synlig för alla användare. Samtidigt finns det ingen personlig information om vem som genomför vilka transaktioner, och därmed kan man inte spåra användarna av Litecoin. Ingen centralbank kan heller fördröja eller avbryta några transaktioner vilket de har rätt att göra i vanliga valutor.

Litecoin låter användarna själva granska transaktionerna i de block som läggs till i den långa kedjan som kan säga vara Litecoins redovisningsbok. Den användare som är först med att granska och bekräfta en ny transaktion belönas med 12,5 Litecoins. Detta system är detsamma som med Bitcoins, och precis som hos föregångaren kommer denna belöning att minskas med tiden.

Handla kryptovaluta för framtiden

Då är det såklart aktuellt att diskutera om Litecoin är något för framtiden. Är du intresserad av att handla kryptovaluta så finns det några viktiga avvägningar att ta ställning till. Kryptovalutor finns i många olika former och de skiljer så alla åt på olika sätt. Det gemensamma för dem är att de står under majoritetskontroll av de som använder valutan, och att ingen centralbank har något inflytande varken på valutans värde eller på de transaktioner som genomförs med krypton. Detta är kärnan i varför vi överhuvudtaget ser en framväxt av kryptovalutor och ett intresse av att fortsätta utveckla dem.

Det är i nästa steg som de många skillnaderna finns. Vissa tar längre tid på sig för att godkänna transaktioner. Det är också skillnad i hur man genererar mynten inom valutan och vilka regler som finns för överföringar. Använder du till exempel Ethereum som just nu är marknadstvåa inom krypto, så förstår du snabbt att detta snarare fungerar som ett nätverk där alla kan programmera sina egna valutor. Ripple är ännu ett alternativ där du kan växla fritt mellan inte bara en kryptovaluta, utan mellan alla krypto- och vanliga valutor. Det finns alltså många signifikanta skillnader mellan olika sorters krypto. Detta är viktigt att ha i åtanke när du funderar över att göra investeringar.

Samtidigt är det just denna demokratiska transparens som gör valutorna mer volatila än vad traditionella fysiska valutor är. Detta beror just på att ingen styr dem eller alternerar dess värde i takt med ekonomiska och politiska omvärldsförändringar. Man kan i princip inte låta en fysisk valuta krascha, medan vi sett flera digitala valutor födas och dö inom ett par år. De som har överlevt är fortfarande väldigt nya på den finansiella marknaden och det är otroligt svårt att sia om samhället kommer att gå över till denna typ av betalmedel i framtiden, eller om det helt enkelt blir så att de flesta kommer dö ut om inte större organ, banker och företag snart börjar accepterar dem.

Litecoin på lång sikt?

Utvecklarna bakom Litecoin har ju dock siktet ställt långt över 100 år in i framtiden, och det är ju en ambitiös tanke i dessa tider av väldigt hård konkurrens. Men med stor volatilitet finns ju också möjlighet att tjäna mer pengar. Du vet ju säkert hur mycket en enda Bitcoin har stigit i värde sedan valutan först lanserades, och kanske står Litecoin också inför en liknande snabb expansion snart. En liten investering, som du ändå har mer eller mindre råd att förlora, kan alltså generera en ganska står återbetalning på kort tid. Volatilitet är ju inte alltid något negativt!