Hoppa till innehåll

Virtuell valuta

Virtuell valuta är en form av digital valuta som är oreglerade, vilket betyder att de inte utfärdas eller regleras av en bank. Som namnet antyder är virtuell valuta alltså endast tillgänglig i digital form, och all lagring sker genom en tillägnad mjukvara eller en mobil- eller datorapplikation. Alla transaktioner med virtuella valutor sker dessutom genom säkra nätverk eller över internet.

Virtuella valutor är en underkategori inom digitala valutor och inkluderar därför andra typer av digitala valutor, som kryptovalutor. En av anledningarna till de virtuella valutornas popularitet är det faktum att transaktioner går snabbt att genomföra. Nackdelarna är dock att de kan hackas samtidigt som det inte ger användarna mycket juridiska rättigheter eftersom många virtuella valutor inte är reglerade.

Kortfattat om virtuell valuta:

 • Virtuella valutor är digitala valutor med vilka transaktioner genomförs på nätverk online eller på internet.
 • Virtuella valutor är oreglerade.
 • Alla virtuella valutor är digitala valutor, men alla digitala valutor är inte virtuella valutor.
 • Det finns två huvudtyper av virtuella valutor: slutna och öppna virtuella valutor som antingen opererar i ett slutet eller öppet ekosystem.
 • Några fördelar med virtuella valutor är den snabba transaktionshastigheten och de låga avgifterna.
 • Några nackdelar med virtuella valutor är att det finns en risk för att utsättas hackers samt att de som innehar virtuella valutor inte har samma juridiska rättigheter som ägare av fiat valutor.

Definition av virtuell valuta

Virtuell valuta är som sagt en digital representation av ett värde. I vissa kontexter fungerar virtuell valuta precis som riktig valuta, som mynt eller sedlar, men än så länge har virtuell valuta inte en sådan status världen över.

Handla kryptovaluta som virtuell valuta

Kryptovaluta är en typ av virtuell valuta som använder kryptografi för att validera och säkra transaktioner som registreras digitalt på en “huvudbok”, som till exempel en blockchain (blockkedja).

Virtuell valuta med ett motsvarande värde i en fiat valuta, eller som fungerar som ett substitut för en fiat valuta, brukar kallas för “konvertibel” eller “växlingsbar” valuta. Ett exempel på en konvertibel virtuell valuta är kryptovalutan Bitcoin. Man kan handla kryptovaluta som Bitcoin digitalt och sedan köpa denna mot, eller växla den till svenska kronor eller andra fiat eller virtuella valutor – se Bitcoin kurshistorik år för år.

Eftersom virtuella valutor huvudsakligen utfärdas av privata organisationer skiljer de sig från digitala representationer av centralbanksutgivna digitala valutor. De är därmed oreglerade, vilket även gör att transaktioner med dem kan gå snabbare då ingen mellanhand behöver vara inblandad.

Detta säger den europeiska lagstiftningen

 • Digitala tillgångar måste ha ett visst värde i affärstransaktioner för att betraktas som virtuella valutor.
 • Virtuella valutor utfärdas inte av en centralbank eller en offentlig myndighet.
 • Om digitala tillgångar utfärdas av en centralbank eller ett offentligt organ ska dem inte klassificeras som virtuella valutor.
 • Virtuella valutor har inte samma juridiska status som fiat valutor har.
 • Endast digitala tillgångar som kan överföras elektroniskt, varvid ägaren även har möjlighet att förhindra överföringar utan dennes ingripande, uppfyller kravet för att få kallas för virtuella valutor.

Olika sorters virtuella valutor

Normalt delas virtuella valutor in i två huvudkategorier: “slutna” samt “öppna” virtuella valutor. Låt oss beskriva dessa nedan.

Sluten virtuell valuta

Slutna virtuella valutor opererar i ett kontrollerat och privat ekosystem. Detta betyder bland annat att valutan inte kan växlas till en annan virtuell valuta och heller inte en annan fiat valuta.

Ett exempel på slutna virtuella valutor är de valutor som används inom nätbaserade spel. Dessa kan användas inom det särskilda spelet för att genomföra handel, men de kan inte användas på andra plattformar och heller inte växlas till riktiga pengar.

Även cashbackpengar som man kan få genom sitt kreditkort kan ibland kallas för en sluten virtuell valuta. Pengarna man samlat ihop kan normalt inte lösas ut till vad som helst, utan istället kan de oftast användas till att finansiera en bit av till exempel en resa eller liknande.

Öppen virtuell valuta

Den andra typen av virtuell valuta är den öppna. Dessa kännetecknas av att de kan växlas till andra virtuella valutor eller fiat valutor. Dessa valutor opererar alltså istället i öppna ekosystem. Ett exempel är att man kan handla kryptovalutor och växla dessa till andra kryptovalutor eller vissa fiat valutor, vilket gör dem till öppna virtuella valutor.

Digitala valutor, virtuella valutor och kryptovalutor – vad är skillnaden?

Även om det känns som att digitala valutor, virtuella valutor och kryptovalutor är likadana, finns det ett par ting som skiljer dem åt.

Digital valuta är den allmänna termen som används för att beskriva alla sorters elektroniska pengar, och inkluderar därför både virtuell valuta och kryptovaluta. Digitala valutor kan vara både reglerade och oreglerade. Dessa valutor finns endast tillgängliga i digital eller elektronisk form till skillnad från fysiska mynt och seglar. Riksbankens tänkta E-krona är ett exempel på en digital valuta. Denna ska i så fall ses som ett digitalt komplement till kontanter, men inga beslut har ännu tagits.

Virtuella valutor, som tidigare nämnt, är digitala – men alla digitala valutor är inte virtuella, eftersom de existerar utanför en specifik miljö. I huvudsak är virtuell valuta en representation av det monetära värde som utfärdas, hanteras och kontrolleras av privata enheter för transaktioner. Dessa representeras vanligen som tokens och kan vara oreglerade. Till skillnad från fiat valutor utfärdas virtuella valutor alltså inte av en bank.

För att handla kryptovaluta används kryptografiska tekniker för att säkerställa säkerhet över ett nätverk. Många kryptovalutor opererar på den decentraliserade blockkedjan och är alltså inte i behov av en tredje part för att kunna genomföra transaktioner.

Med det sagt är digital valuta en allmän term som används för att hänvisa till pengar som endast existerar digitalt. Virtuella valutor och kryptovalutor är således digitala valutor eftersom de finns online. Virtuella valutor är en form av digital valuta som endast är tillgänglig i den virtuella världen. Kryptovalutor är digitala valutor eftersom de existerar online, men de är också virtuella valutor som skapas med hjälp av kryptografiska algoritmer.

Fördelar med virtuella valutor

 • Eftersom virtuella valutor inte kräver en tredje parts inblandande går transaktionerna vanligen väldigt snabbt att genomföra.
 • Tack vare det faktum att virtuella valutor är decentraliserade så tas det inte ut extra avgifter för att genomföra transaktioner med dem.
 • Virtuella valutor kan programmeras för att slutföra automatiserade transaktioner, det vill säga transaktioner som inte ens kräver någon mänsklig inblandning.
 • Virtuella valutor är digitala förråd och kan därmed tilldela värde till allt möjligt, från spelpengar till konstverk.
 • Virtuella valutor är universella och inte bundna till ett specifiks lands ekonomi.

 

Nackdelar med virtuella valutor

 • Tyvärr är det många cyberkriminella som vill komma åt virtuella valutor eftersom de just opererar digitalt.
 • Även om det inte medföljer några tillverknings- eller lagringskostnader med virtuella valutor kan andra utgifter tillkomma. Till exempel krävs det att man har en digital plånbok för att lagra sina virtuella valutor, vilket några gånger kan komma att kosta pengar.
 • Eftersom virtuella valutor är oreglerade så ger de inte ägarna samma juridiska rättigheter som ägandet av fiat valutor gör.
 • Virtuella valutor som handlas på börser, som kryptovalutor, kan vara väldigt volatila tillgångar. Detta kan i sin tur leda till stora förluster om man inte har koll på vad man håller på med.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att virtuella valutor är så kallade digitala representationer av ett värde som endast existerar digitalt. Transaktioner med sådana valutor sker antingen på ett nätverk online eller på Internet. Kryptovalutor så som Bitcoin och Ethereum är exempel på virtuella valutor. Virtuella valutor är huvudsakligen oreglerade, även om man inte vet hur framtiden kommer att se ut för de digitala pengarna. Gällande transaktioner med virtuella valutor finns det både fördelar och nackdelar värda att känna till. Att köpa och sälja virtuell valuta går väldigt snabbt då inget inblandande av en tredje part krävs, samtidigt som avgifterna därmed också slopas. Å andra sidan är dessa valutor tyvärr utsatta för hackers då de opererar online.

Frågor och svar – virtuella valutor

Vad är egentligen virtuella valutor?

Virtuella valutor är digitala valutor vars transaktioner utförs via elektroniska nätverk eller på internet. De har alltså ingen fysisk motsvarighet, som till exempel sedlar eller mynt.

Vilka olika sorters virtuella valutor finns det?

Det finns i huvudsak två olika kategorier inom virtuella valutor: de slutna virtuella valutorna och de öppna virtuella valutorna. De slutna fungerar i slutna ekosystem vilket bland annat betyder att de inte kan växlas till en annan virtuell valuta eller fiat valuta. Öppna virtuella valutor däremot opererar istället i öppna ekosystem och kan därmed växlas till andra virtuella valutor eller fiat valutor.

Vad är skillnaden mellan virtuella, digitala och kryptovalutor?

Digital valuta en allmän term som används för att hänvisa till valutor som endast existerar digitalt. Virtuella valutor och kryptovalutor är digitala valutor eftersom de finns online. Virtuella valutor är en digital valuta som endast existerar i den virtuella världen. Kryptovalutor är digitala valutor då de finns online. De är dock även virtuella valutor som skapas med hjälp av så kallade kryptografiska algoritmer.

Vilka fördelar finns det med virtuella valutor?

Då virtuella valutor är oreglerade går det vanligen väldigt snabbt att genomföra transaktioner med dem samtidigt som dessa normalt är kostnadsfria. Dessutom är de universella och inte bundna till ett specifikt lands ekonomi.

Vilka nackdelar finns det med virtuella valutor?

En nackdel med virtuella valutor är att de tyvärr kan utsättas för hackers illdåd. En annan är att ägare av virtuella valutor inte får samma juridiska rättigheter som ägare av fiat valutor då virtuella valutor inte regleras av en centralbank.